Firade in min myndighet med de vackraste av själar